We're just visitors

At the end of the game, the King and the Pawn goes into the same box

Pengajian Al-Hadith Dan Tuntutan Masakini May 21, 2012

Filed under: Hadith,Pengenalan Hadis — visitor74 @ 7:24 am

1.0       Muqaddimah

Di antara ciri Ahlus Sunnah Wal Jamaah ialah menyakini hadith atau sunnah sebagai teras kepada ajaran Islam keseluruhannya dan sumber kedua utama di dalam hukum hakam, gerak kerja dan penilaian terhadap segala yang berlaku di dalam kehidupan manusia di dunia.

Sementara golongan-golongan yang mendakwa Islam selain mereka, ada yang menolak hadith, ada yang hanya menerima sebahagian daripada hadith dan ada pula yang memahaminya dengan pemahaman-pemahaman yang jauh terpesong daripada kehendak syari’e dan roh syariah Islam yang terbukti dalam kehidupan para sahabat Rasullullah (SAW).

Lantaran itu mereka tersasul dan dihukum oleh ulamak-ulamak Ahlul Haq yang datang kemudian daripada generasi sahabat sebagai golongan “Ahlul Baathil Wal Ahwaa”.  Golongan yang mengikut sunnah Rasullullah (SAW) dan para sahabat Baginda (SAW) dinamakan Ahlul Haq atau Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu bermaksud mengikut sunnah dan jamaah itu adalah mengikut para sahabat. Golongan selain ahli sunnah wal jamaah ini tidaklah ada lain tapi mesti ada elemen tidak mahu menerima hadith. Kalau tak semua pun, tentu ada sedikit sebanyak.

Walaupun dalam praktiknya Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengutamakan dan mendahulukan Al-Quran daripada Al-Hadith atau As Sunnah namun sebabnya mereka tidak dinamakan Ahlul Quran atau Ahlul Kitab kerana Al-Quran atau Al-Kitab itu didakwa oleh semua golongan yang mengaku Islam sebagai ikutan dan panduan serta pegangan mereka tetapi sikap mereka tentang As Sunnah adalah tidak sama iaitu mereka mempertikaikannya dan menolaknya sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah selain dari berpegang teguh dengan Al-Quran,  mereka juga berpegang dengan As Sunnah dengan memeliharanya dengan sebaik-baiknya dan mempertahankannya.  Kerana ciri inilah Ahlus Sunnah ini dinamakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita pula tidak menamakan diri kita sebagai ahli Quran sebab sudah menerima Quran itu. Yang masalahnya adalah hadith. Ada yang tak terima. Dan tidak kita namanya golongan kita ini sebagai ahli kitab sebab itu sudah masyhur adalah golongan Yahudi dan kristian.

Kedudukan dan keutamaan Ahlul Sunnah atau Ahlul Hadith dapat dilihat dengan jelas sekali di dalam hadith-hadith Rasulullah saw dan di dalam pendapat-pendapat para ulama salaf .  Antara lain Nabi (saw) bersabda; “Orang-orang Yahudi berpecah kepada 71 puak dan orang-orang Kristian   berpecah kepada 72 puak.  Umatku akan berpecah kepada 73 puak. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu sahaja iaitu golongan yang mengikut sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku.” (Nasai’I-Tarmizi-Abu Daud-Ahmad-Haakim-Ibn Majah – Baihaqi)

Ibn Mas’ud (r.a) pula berkata bermaksud, “Sesiapa yang mahu mengikut jejak langkah seseorang maka hendaklah ia mengikut jejak langkah sahabat Nabi Muhammad (saw) kerana mereka adalah  golongan yang paling baik hatinya dari kalangan ummat ini, paling dalam ilmunya, paling sedikit cerewetnya, paling teguh karektornya dan paling baik keadaannya.  Mereka adalah satu golongan yang telah dipilih oleh Allah (SWT) untuk menjadi sahabat kepada Nabinya dan menegakkan ugamaNya.  Maka hendaklah kamu sedari keutamaan mereka dan mengikut jejak langkah mereka kerana mereka adalah golongan yang berada di atas jalan yang betul”. (Imam Ahmad-Razin)

Dan Nabi (SAW) bersabda,  “Akan terus ada satu golongan dari ummatku yang tegak di atas kebenaran dan diberi pertolongan.  Mereka tidak tergugat oleh orang-orang yang menentang mereka sehingga datang perintah Allah”. (Bukhari – Muslim)

Imam Ahmad berkata berhubung dengan golongan yang tersebut di dalam hadith ini;

“Bahawa mereka ini adalah golongan Ahlul Hadith”

Untuk mengetahui kepentingan dan keistimewaan Al-Hadith sebagai satu bentuk pengajian  di dalam sistem pendidikan Islam, kiranya perbincangan yang akan disentuh nanti akan dapat menyingkap sebahagian kecil daripadanya.

Golongan Islam dipecahkan kepada 73 golongan. Golongan satu itu adalah jamaah. Golongan yg mengikut landasanku dan sahabat-sahabatku. Menjadikan sahabat sebagai panduan.

Ibnu Mas’ud kata ikutlah orang yg telah mati. Sebab yang hidup belum tentu lagi. Mereka itulah sahabat. Dalam Quran juga dikatakan sahabat adalah sebagai panduan. Dan dalam Hadith juga. Sebagai ahlus Sunnah adalah mengikut Quran Hadith dan sahabat Nabi.

Kenapa perlu jadi ahlul Hadith? Terutama zaman sekarang? Telah timbul fenomena menyebabkan perlu Hadith Gol anti-Hadith. Sesat mereka. Kalau tak belajar, mungkin akan terjebak. Mereka kata banyak Hadith bercanggah dengan akal. Padahal akal adalah terhad. Akal ibarat neraca tukang emas. Boleh timbang yang ringan sahaja.

Ada riwayat dari golongan yang belum Islam. Mereka kata abu hurairah belum lagi Islam masa meriwayatkan Hadith. Mereka kata sahabat dusta. Ini adalah kerana mereka tidak memahami istilah dan cara Hadith. Tidak semestinya sahabat yang meriwayatkan itu ada. Dia riwayatkan dari sahabat. Dan cuma dia tidak sebut sahaja. Merana tidak mempelajari Hadith.

Mereka mata tak mungkin sahabat boleh hafal banyak Hadith. Bangsa Arab memang kuat ingatan mereka. Bangsa Arab dahulu. Imam-imam memang kuat ingatan. Diakui sejarah. Dan sahabat tidak hafal semua. Bukan semua sahabat hafal semua. Sorang sedikit. Ini adalah satu mukjizat sampai ke akhir zaman. Iaitu semu perbuatannya ditulis dikaji diingati. Tiada orang lain macam itu.

Mereka kata banyak Hadith menyamakan tuhan dengan manusia. Cth Hadith kata Allah suka; dalam Quran pun ada menyamakan. Tapi bukan sama dengan apa perbuatan manusia. Lain sekali.

Hadith tidak dikumpulkan bertulis macam Quran; sudah banyak ditulis semasa zaman Nabi lagi. Abu hurairah antaranya tulis. Abdullah bin Amar. Memang Nabi ada larang. Tapi itu untuk seketika. Bila dah faham bahasa Quran dan mereka boleh bezakan.

Hadith menyifatkan Nabi dgn sifat tidak sesuai dengannya. Mandi bersama isterinya. Mereka macam ingat dia bukan manusia. Nabi cium isterinya. Tiada apa aibnya. Dan banyak pengajaran boleh dapat dari perbuatan itu.  Tidak semestinya menjauhi kehidupan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Quran.

3.1.7     Hadith-hadith bukan merupakan wahyu yang dijamin oleh Allah (swt) keterpeliharaannya daripada tersalah.

Kajian telah dilakukan untuk menapis.

3.1.8     Hadith-hadith menyebabkan perpecahan dan timbulnya semangat kepuakan dalam Islam. Kalau tiada Hadith pun manusia akan berpecah jugak. Dan kalau ikut Hadith yang betul, tidak berlaku perpecahan. Dan beza mazhab pun boleh kahwin dan sebagainya. Akidah yang sama.

3.1.9     Hadith-hadith itu banyak yang tidak disepakati tentang kesahihannya atau kedhaifannya.  Jadi tidak diketahui yang manakah yang betul.

Pakai yang betul lah macam tu. Ada yang disepakati. Kalau ada beza, pilihan untuk kita.

3.1.10   Golongan-golongan yang mendakwa Islam masing-masing mempunyai hadithnya yang tersendiri mengikut istilah mereka.  Ahlus Sunnah tidak menerima hadith-hadith Syiah begitu juga Syiah tidak menerima hadith-hadith Ahlus Sunnah.

Syiah kata kata imam dia pun dikatakan Hadith. Itu tak sama dengan kita.

Kita boleh tahu mana ajaran yang salah.

Hadith yang benar lain dengan Hadith yang salah. Siapa biasa Hadith akan tahu dan nampak

3.1.11   Tidak dapat dinafikan terdapat banyak sekali hadith-hadith maudhu’, kerana itu tidaklah dapat untuk mempastikan kebenarannya dari kepalsuannya.

Sebab itu ada ilmu Hadith.

3.1.12   Banyak terdapat percanggahan di antara satu hadith dengan hadith yang lain.

3.1.13   Banyak hadith-hadith yang memberi gambaran lucah yang tidak sesuai dengan Rasullullah (s.a.w)

3.1.14   Sayyidina Umar pernah berkata “Cukuplah untuk kita Al-Quran.” Beliau tidak menyebut langsung tentang Al Hadith.

Hadith pun kitabullah juga. Dan umar sendiri pakai Quran sahaja.

3.1.15   Untuk memahami Al-Quran kata mereka, tidak diperlukan kepada Al Hadith.  Setiap orang boleh memahami Al-Quran dengan kecerdasan fikirannya.

3.1.16   Hukum-hukum yang diberikan oleh Rasullullah (s.a.w) hanya khusus untuk zaman Baginda (s.a.w).  Kemudian hukum-hukum itu boleh berubah dan dpindahkan mengikut keperluan masa dan tempat.

3.1.17   Walaupun kata-kata dan perbuatan Nabi (s.a.w) merupakan hujjah tetapi oleh kerana ia tidak sampai kepada kita melalui saluran-saluran yang boleh diyakini, maka ia hanya berada di peringkat dzanni sahaja yang tidak layak dijadikan sandaran.

3.2        Syiah

Di antara permasalahan golongan Syiah adalah seperti berikut:

3.2.1     Rasullullah (SAW) ada bersabda “Bahawa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.  Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepadanya iaitulah pertama Kitab Allah dan kedua, Ahli Baitku”.

Hadith ini tidak mahfuz. Siapakah ahlul bait? Adakah semua alim? Jadi mereka takwil sendiri. Yang jadi imam sahaja. Datang dari mana? Ini pun a kesesatan mereka.

3.2.2     Hadith-hadith itu diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak ada nilainya menurut mereka walaupun seberat nyamuk seperti Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin Al-Hakam, Imran bin Hitthan Al Khariji dan Amar bin Al Ash.

Riwayat mereka ada dalam kitab yang tinggi. Jadi rujukan kita dan mereka akan berlainan.

3.2.3     Hadith-hadith tidak boleh diterima kerana diriwayatkan oleh orang-orang yang murtad sesudah kewafatan Nabi (s.a.w.)

Bagi mereka sahabat sahabat itu semua murtad kecuali tiga orang sahaja. Salman, abu dzar dan

3.2.4     Ramai daripada Sahabat memeluk agama Islam secara terpaksa dan dalam keadaan ragu atau sebenarnya mereka munafiq.  Kerana itu masih ada di antara mereka  yang minum arak , membunuh dan melakukan beberapa kemungkaran dan kefasiqan.

Mereka memburukkan-burukkan sahabat. Sampai abu bakar pun mereka kata pura pura juga. Semua orang sebenarnya melakukan dosa. Tiada insan yang maksum. Allahlah yang bersifat ghafur. Allah menunjukkan cara bagaimana menjalankan hukuman. Secara praktikal. Islam itu praktikal. Sahabat kalau melakukan dosa, mereka mengaku kepada Nabi.

Dan tiada pun kita pakai Hadith orang yang melakukan dosa besar. Jadi tidak menjejaskan Hadith.

3.2.5     Hadith- hadith itu dikumpulkan di zaman Khulafa’ Ar Rasyidin selain Sayyidina Ali yang mana mengikut pandangan orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang yang zalim bahkan kafir.

Jawap: Quran itu juga disampaikan dari mereka juga. Jadi macam mana? Kalau begitu, Quran juga boleh diragukan.

3.2.6     Banyak di antara hadith yang ditulis di zaman Khulafa’ Ar Rashidin selain Sayyidina Ali itu bermotifkan politik dan untuk mengampu Khulafa’ semasa.

3.2.7     Hadith-hadith yang diriwayatkan oleh kebanyakan Sahabat yang diterima oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah pada mereka tentunya tidak sahih kerana mereka itu telah menjadi fasiq atau kafir kerana memerangi Sayyidina Ali.

3.2.8     Hadith-hadith Ahlus Sunnah tidak terpelihara kerana ia diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak amanah bermula dari para sahabat sehinggalah kepada generasi-generasi yang datang kemudian.

3.2.9     Banyak daripada perawi-perawi di kalangan Sahabat (r.a) menceritakan suatu peristiwa yang ia tentu sekali tidak turut hadir dalam peristiwa itu.

3.2.10   Hadith bagi mereka bukan terhenti sekadar yang diriwayatkan daripada Rasullullah (saw) sahaja tetapi juga yang diriwayatkan daripada para Imam Duabelas yang “maksum” sesudah Baginda Rasullullah (saw).  Ini bermakna hadith Rasullullah (saw) bukanlah suatu yang muktamad.

3.2.11   Hadith-hadith Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak dapat diterima kerana banyak yang mutawaatir dan sahih di sisi Syiah tidak dianggap sebagai mutawaatir oleh Ahlus Sunnah kerana itulah berlaku perbezaan fahaman baik dari segi akidah atau dari segi furu’.

3.2.12   Hadith-hadith Ahlus Sunnah tidak dapat diterima kerana ia disebarkan dan dibawa oleh ulamak-ulamak kerajaan (kononnya) dan mereka mementingkan kehidupan duniawi.

3.2.13   Ulamak-ulamak hadith Ahlus Sunnah tidak dapat diterima kerana ganjil sekali mereka menerima dengan sikap yang terbuka hadith-hadith daripada golongan-golongan ahli bid’ah seperti Khawarij, Murji’ah dan lain-lain sedangkan daripada Imam-Imam Ahlul Bait yang maksum tidak diterima oleh mereka (Ahlus Sunnah).

3.2.14   Hadith-hadith yang diriwayatkan oleh ulamak Ahlus Sunnah tidak dapat diterima kerana mereka adalah golongan yang bersyubahat dengan kerajaan yang sentiasa menzalimi Ahlul Bait dengan memegang apa-apa  jawatan di dalam kerajaan tersebut atau dengan menganggapnya sebagai orang-orang yang adil sehingga bersembahyang berimamkan mereka.

3.3        Mengikut Sunnah Dengan Membabi Buta:

Nak ikut Sunnah tapi tidak kena.

Permasalahannya ialah:

3.3.1     Golongan ini sebenarnya tidak memahami apakah erti “Sunnah” sebenarnya. Umpamanya mereka tidak mengetahui pembahagian para ulamak tentang sunnah itu sendiri kepada Sunnah tasyriiyyah – kait dgn syariat, Sunnah Ghairu tasyriiyyah – mungkin harus. Nabi pakai kain. Jadi mereka kata tak pakai seluar. Nabi makan tiga jari. Kena bersugi dgn kayu. Nabi x makan nasi. Adakah dapat pahala kalau ikut. Ramai nak ikut sahaja. Adakah semua perang nak kena gali parit? Kekadang kalau kita pakai, akan jadi salah. Perbuatan Nabi itu ada jugak dibuat oleh orang kafir. Jadi ianya bukan agama. .  Ittiba’ Suuri, Ittiba’ Hakiki, Mu’aradhah Suuriyyah dan Mu’aradhah Hakikiyyah dan lain-lain lagi.

– tak faham maka berlaku kesilapan. Tidak ada pengajian Hadith yg baik.

3.3.2     Menganggap apa yang diucapkan atau diperbuat oleh Rasullullah (s.a.w) sebagai orang yang berkedudukan tertentu seperti sebagai muballigh atau mu’allim sahaja sedangkan ada hadith Rasullullah (s.a.w.) yang diucapkan atau dilakukan atau diperakuinya itu sebagai Baginda (s.a.w.) seorang pendidik, ketua negara, jeneral, hakim, bapa, suami, ahli saikologi dan lain-lain.

– ada yg hanya boleh diikut oleh org berkuasa sahaja.

3.3.3     Sesuatu hadith yang dikemukakan oleh Nabi (s.a.w.) dalam konteks peribadi atau keadaan tertentu mungkin difahami oleh orang yang mempunyai penyakit ini sebagai untuk semua orang dan untuk semua keadaan.  Misalnya hadith Rasullullah SAW menyuruh mandi selepas sembahyang Subuh dan menyelam 7 atau beberapa kali melawan arus bagi orang yang demam atau Nabi (s.a.w) memakai celak – mata bercelaklah sekian ramai orang; memakai kain ke paras tengah betis dan lain-lain lagi.

3.3.4     Mengamalkan segala apa yang dikatakan sebagai hadith tanpa mempastikan terlebih dahulu sama ada ia maudhu’ atau tidak dan menggunakan hadith untuk sesuatu perkara tanpa memandang kepada taraf  hadith itu.  Contohnya hadith dhaif hendak dipakai untuk menentukan sesuatu hukum jenayah dan hadith ahaad walaupun sahih hendak dijadikan sebagai asas aqidah.

3.3.5     Mengikut sesuatu hadith tanpa mengetahui  samada hadith itu sudah dimansuhkan atau tidak, mubham atau mufassar, muhkam atau mutasyaabih, khusus untuk Nabi (s.a.w.) atau untuk generasi sahabat atau sahabat yang tertentu sahaja.

3.3.6     Mahu mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh Rasullullah (s.a.w) dengan tidak mengambil kira sama ada apa yang telah dapat dilakukan oleh Rasullullah (s.a.w) itu adalah mukjizat Baginda (s.a.w.) seperti menyembelih unta sambil berdiri.

3.3.7     Mahu mengikut Nabi (s.a.w.) tanpa memikirkan sama ada Nabi (s.a.w.) berbuat begitu kerana sesuatu sebab atau tujuan yang tertentu seperti:

i.        Tawaf Ka’bah dengan mengenderai unta

ii.        Tidur mengiring di atas lambung kanan selepas sembahyang sunat Subuh iaitu sebelum mengerjakan sembahyang Subuh dan lain-lain lagi.

– ada sebab mengapa Nabi buat benda benda di atas. Dia tawaf naik unta itu adalah supaya ramai orang boleh nampak. Dan unta yang dia pakai itu adalah unta yang special. Dan dia tidur sebab dia telah lama melakukan solat malam tadi. Jadi kalau tak solat malam, tidak payah lah nak tidur lepas solat qabliah subuh.

3.3.8     Mengikut sunnah Nabi (saw) kononnya tetapi sebenarnya kerana bersesuaian dengan hawa nafsu tanpa mengambil kira `asbabul wurud’ bagi hadith itu atau latar belakang di mana Nabi (saw) mengungkapkan hadith tersebut seperti beristeri empat dan lain-lain lagi.

3.3.9     Berpegang dan mengamalkan hadith-hadith tertentu sahaja seperti hadith-hadith riqaq atau hadith-hadith zuhud dan lain-lain dengan tidak melihat kepada keseimbangan di dalam amalan dan cara hidup yang ditunjukkan oleh Rasullullah (saw) sendiri.  Contohnya – tidak berasap dapur rumah Nabi (saw) selama beberapa hari, sedangkan di waktu yang lain Nabi (saw) menyimpan makanan untuk setahun.

– Nabi cuma tidak berasa dapurnya kalau tidak ada rezeki. Tapi ada masa-masa lain Nabi ada makan yang sedap-sedap.

3.3.10   Berpegang dengan suatu Hadith Fadhilat dan mengamalkannya tetapi tidak berusaha memahami hikmat dan rahsia di sebalik galakan-galakan Nabi (saw) itu.

3.5        Meninjau Al Hadith dari perspektif yang sempit

Penyakit ini juga menjadikan seseorang tidak sampai kepada maksud hadith yang sebenarnya atau terus akan meninggalkan hadith dengan menjadikan seorang Anti Hadith.  Di antara permasalahannya ialah:

3.5.1     Melihat hadith dari kaca mata ilmu yang tertentu sahaja seperti nampak adanya pertentangan di antara kenyataan yang terdapat dalam Hadith Dajjal – di dalam sebuah hadith dikatakan “dajjal tidak dapat masuk di dalam dua Tanah Haram”, sementara di dalam hadith yang lain dikatakan “dajjal bertawaf mengelilingi Ka’bah.

– kadang-kadang apa yang Nabi nampak adalah dalam alam misal. Bukan realiti. Dalam hadith yang mengatakan yang dajjal tawaf bersama dengan Nabi Isa itu adalah nak menceritakan bahawa orang-orang yang merosakkan agama itu boleh juga melakukan tawaf. Macam guru Nanak pun ada pegi tawaf jugak.

3.5.2     Membataskan hadith-hadith Nabi (saw) yang umum dan bersifat universal kepada orang tertentu sahaja atau tempat tertentu sahaja. Misalnya  apabila melihat contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi (saw) itu menggambarkan adanya penggunaan bahan-bahan semasa seperti Nabi (saw) memberikan tali dan kapak kepada seseorang untuk pergi  mencari kayu api dan menjualnya atau apabila Nabi (saw) menganjurkan supaya melicinkan makanan daripada pinggan atau bekas.

3.5.2.1  Cuba menyelesaikan hadith dengan akal atau pengalaman semasa atau berdasarkan gejala-gejala material seperti tidak dapat menerima hadith “syaqqu sadr” (belah dada), hadith “mi’raj” dan hadith “Sungai Nil dan Sungai Furat berpunca dari Syurga”.

– apabila zaman modern ini, banyaklah apa yang diceritakan oleh Nabi itu berlaku. Macam belah dada sekarang hari-hari buat. Dan sekarang orang dah boleh naik ke angkasa. Itu orang biasa. Tambahan pulak kalau Nabi yang dapat mukjizat dari Allah.

3.6        Komprehensifnya hadith-hadith Rasullullah (saw) berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku sesudah kewafatan Baginda (saw) hingga kiamat.

Hadith-hadith yang menyebutkan perkara-perkara yang termasuk di bawah tajuk ini bertebaran di dalam kitab-kitab hadith terutamanya di dalam kitab “Al Fitan” dan “Bab Asyrat As Sa’ah”.  Apa yang disebutkan oleh Rasullullah (saw) di dalam hadith-hadith ini tidak semestinya menunjukkan bahawa Rasullullah (saw) tidak merestui apa yang disebutkan  di dalam hadith-hadith itu bahkan ia bermaksud untuk menunjukkan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi sama ada baik atau buruk untuk ugama dan dunia manusia sepeninggalan Baginda (saw).

Bagaimanapun kebanyakannya adalah merupakan perkara yang tidak baik dan perlu dihindari oleh ummatnya, di samping sentiasa berwaspada di dalam menghadapinya.

Banyak pula di antaranya disebutkan oleh Rasullullah (saw) dalam bentuk isyarat yang hanya difahami apabila apa yang diisyaratkan itu menjadi kenyataan yang disaksikan oleh orang yang hidup semasa kenyataan-kenyataan itu berlaku.

Di antara yang dapat disenaraikan di bawah fasal ini ialah:

3.6.1     Pimpinan daripada Al Hadith berhubung dengan soal-soal kemasyarakatan seperti:

3.6.1.1  Anak –anak menderhakai ibu bapa

3.6.1.2  Isteri menderhakai suami

3.6.1.3  Lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki

3.6.1.4  Di suatu ketika orang-orang Islam ramai tetapi mereka hina dan lemah – sebab-sebabnya.

– umat Islam diterkam seperti orang menerkam makanan. Setiap akan ambil sorang sedikit. Beginilah kita akan jadi. Padahal orang islam adalah ramai waktu itu. Ini adalah kerana orang Islam cintakan dunia dan takut mati.

3.6.1.5  Di suatu ketika yang lain pula orang Islam kuat walaupun mereka hanya sedikit – sebab-sebabnya.

3.6.1.6  Di suatu ketika ramai perempuan berbanding dengan lelaki sehingga 50 orang perempuan berada di bawah jagaan seorang lelaki dan lain-lain lagi.

– ada kemungkinan akan terjadi di masa hadapan nanti. Dimana orang perempuan nisbahnya 50:1 kepada lelaki.

Atau ia juga bermaksud pelacuran bermaharaja lela sampai seorang bapak ayam akan menguasai 50 orang perempuan di bawah jagaannya.

3.6.2     Dari segi kemajuan sains dan teknologi

3.6.2.1  Manusia boleh menjelajah dunia dalam masa yang singkat.

– kita dah boleh lihat sekarang bagaimana kenderaan kita boleh bergerak dengan cepat. Orang orang dulu tidak nampak ini sebab tiada di zaman mereka. Tapi mereka percaya Hadith dan mereka sampaikan Hadith ini kepada kita. Untungnya kita sebab dapat lihat kejadian seperti yang Nabi cerita dahulu.

3.6.2.2  Anak bulan di hari pertama akan kelihatan seperti sudah 2 atau 3 hari.

– sebab kita dah boleh teropong anak bulan.

3.6.2.3  Manusia boleh berhubung dengan  seorang yang berada jauh daripadanya dengan bercakap-cakap dan berbincang dengannya.

– kemajuan telefon bimbit.

3.6.2.4  Manusia akan dapat menundukkan binatang dengan menghimpunkannya disuatu tempat seperti zoo.

3.6.2.5  Manusia akan menerokai bumi sehingga bumi akan kelihatan seperti kulit yang disamak.

– kalau kita tinggi pakai kapal terbang contohnya, kita akan nampak tanah yang dilapangkan nampak seperti kulit binatang disiat.

3.6.3     Kemajuan dari segi ilmu perubatan

3.6.3.1  Kenyataan bahawa ada sesetengah penyakit boleh menjangkiti orang lain dan perlu dikawal.

– ilmu perubatan menunjukkan bahawa ini boleh terjadi.

3.6.3.2  Kenyataan bahawa ada kuman menyerupai singa.

– apabila dilihat di bawah microscope, akan nampak bahawa kuman penyakit kusta macam singa rupanya.

3.6.3.3  Terbukti banyak bahan-bahan yang disebutkan oleh Rasullullah (SAW) sebagai penawar dimajukan sehingga ke peringkat antara bangsa seperti kulat, madu, jintan hitam dan lain-lain lagi.

– orang kafir juga yang dapat kebaikan dari ilmu ini kerana mereka mengkaji. Kita masih tidak tahu macam mana cara yang paling baik nak makan habbatus sauda’.

3.6.3.4  Ternyata bahawa penawar bagi sesuatu racun ada berhampiran dengan racun itu sendiri.

– ini macam bisa ular, cat sotong dan juga dalam ilmu perubatan homopati.

3.6.3.5  Isyarat akan adanya penggunaan ubat yang dimakan, pembuangan sisa daripada tubuh dan penggunaan kejutan sesuatu yang panas terhadap pesakit untuk pemulihan.

3.6.3.6  Penggunaan doa dan jampi untuk menyembuhkan penyakit.

3.6.3.7  Penggunaan penawar dalam bentuk lawan bagi gejala penyakit.

3.6.4     Adanya pimpinan dan peringatan daripada Nabi (saw) berhubung dengan golongan yang sesat dan menyesatkan di akhir zaman.  Antara yang boleh disenaraikan di sini ialah:

3.6.4.1  Fitnah Syiah yang disebutkan oleh Baginda (saw) dengan golongan yang dipanggil “Rafidhah”.

3.6.4.2  Golongan Khawarij.

3.6.4.3  Golongan Qadariyyah sebagai Majusi  umat ini.

3.6.4.4  Faham kebendaan dan cintakan dunia yang berlebih-lebihan.

3.6.4.5  Golongan Anti Hadith sebagai golongan yang hanya mahu mengikut Al-Quran sahaja dan tidak mahu berpandukan Al hadith.

3.6.4.6  Golongan dajjal yang disebutkan sampai 30 orang semuanya yang mendakwa diri mereka sebagai Nabi dan lain-lain lagi.

3.6.5    Pimpinan daripada Nabi (saw) berhubung dengan ekonomi.  Di antara yang boleh disenaraikan di bawah fasal ini ialah kenyataan-kenyataan seperti berikut:

3.6.5.1  Akan meluasnya amalan riba di kalangan ummat ini sehingga jika tidak terlibat secara langsung, debu-debunya pasti akan mengenai mereka.

3.6.5.2  Banyak berlaku penipuan dan penyelewengan serta tidak amanah di dalam soal-soal kewangan.

3.6.5.3  Ada suatu ketika, ummat Islam akan berada dalam kemewahan dari segi harta benda sehingga tidak mahu menerima apa-apa pemberian daripada sesiapapun.  Harta melimpah ruah, boleh dikaut dengan tangan.

3.6.5.4  Akan ramai orang yang buncit perutnya – yang menunjukkan kekayaan dan kemewahan hidup atau kerana tidak mempersoalkan haram atau halalnya suatu yang dimakan itu.

3.6.5.5  Akan adanya kekayaan berupa petrol dan gas dan lain-lain lagi.

3.6.6     Nabi (saw) juga telah menyebutkan tentang bencana alam yang akan menimpa ummat manusia dengan berbagai-bagai bentuknya seperti gempa bumi, kemarau panjang, banjir besar, ribut taufan, wabak penyakit, penyakit-penyakit yang tidak pernah diketahui dan tidak dijumpai oleh orang-orang dahulu, kebakaran besar dan lain-lain lagi.

3.6.7     Nabi (saw) juga telah menyebutkan tentang pelbagai perkara dan fenomena yang akan berlaku kepada ummat akhir zaman sama ada orang Islam atau orang kafir.  Di antara yang boleh disenaraikan di sini ialah:

3.6.7.1  Akan adanya golongan orang-orang kafir yang Allah kuatkan Islam dengan mereka ugamaNya.

3.6.7.2  Masjid akan dilawati oleh orang-orang yang memakai topi, bagaikan bonggol unta tua dan mereka disuruh Nabi (saw) supaya dilaknat.

3.6.7.3  Akan dijadikan ketua orang-orang yang tidak berilmu, yang sesat, sehingga mereka menyesatkan orang lain.

3.6.7.4  Masjid-masjid banyak tetapi sepi, Al-Quran ditinggalkan.

3.7        Mengabaikan ulamak yang ahli dalam usaha memahami al–Hadith

Akibat daripada mengabaikan pendapat-pendapat  dan pandangan-pandangan para ulamak dan ahli yang diakui di dalam bidang hadith maka timbullah beberapa gejala yang tidak sihat.  Antara lain dapat disebutkan seperti di bawah:

3.7.1     Dangkal di dalam memahami maksud hadith Rasullullah saw.

3.7.2     Berlakunya percanggahan dan ketidakseimbangan di dalam mengamalkan sunnah Nabi saw.

3.7.3     Salah faham terhadap banyak hadith-hadith Rasullullah saw.

3.7.4     Mengamalkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab hadith tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Baginda (saw).

3.7.5     Tidak dapat mempraktikkan apa yang difahami sendiri daripada hadith-hadith Rasullullah SAW kerana memang begitu yang dikehendaki oleh Rasullullah saw.

3.7.6     Akan terputus silsilah isnad yang merupakan warisan turun temurun  generasi didalam menerima hadith Rasullullah saw .

3.7.7     Akan timbul prasangka yang bukan-bukan terhadap tokoh-tokoh ulama dan mujtahidin yang begitu besar sumbangan terhadap Islam di zaman lampau.

3.7.8     Tidak ada keberkatan dalam ilmu yang diterima kerana telah memusuhi “auliaillah” yang telah pun diterima baik oleh tokoh-tokoh besar dalam agama Islam

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s